ملک سلطان جارچی باشی

پذیرای شما هستیم

 

 

حضور شما در ملک سلطان جارچی باشی لحظاتی متفاوت با حس ها و طعم های متفاوتی برای شما ایجاد می کند

رزرواسیون

 

 

Please submit your reservation details and we will contact you to confirm your booking

رویدادها

No Event
ناهاری بی نظیر در فضایی بی همتا

کباب ها

انواع کبابهای گوسفندی و جوجه ها کبابها

غذاهای سنتی

غذاهای سنتی شهر اصفهان با طعم و عطری خانگی

غذاهای دریایی

انواع ماهی کبابی و سرخ شده و میگو

دسرها

برنج ها

Rice

نوشیدنی های خنک

نوشیدنی های خنک

نوشیدنی های گرم

نوشیدنی های گرم